lentyna

lentyna
lentýna sf. (1) K, Trgn, Smn, Krtn; SD134,270, N prie sienos, sijos, spintoje ar kitur pritvirtinta lenta kam nors pasidėti: Viršutinėje lentynoje blizgėjo išsirikiavusios sidabrinės taurės, žalvariu apkaustyti stumbrų ragai midui gerti A.Vien. Kampe prie sienos pritaisyta lentyna, o ant lentynos padėta daug knygų I.Simon. Spintą pirkau su penkiom lentýnom . Padėk peilius į lentýną Skdv. Lentutės stalo apačioje – lentynė̃lė Nj. Lentynė̃lė – kampe lentelė kam uždėti Pls. Jaunikaitis paėmė nuo lentynìkės skardinę lempelę NdŽ. Lentyna knygoms uždėti R283. Gale lovos lentyniūtė, stovi pieno puodynė Ad. ^ Svečias į vidų, akys ant lentynos Sln. Svetys į triobą, o svečio akys ant lentynos M. Vagis vagia – nors lentynos liekta, o ugnelė viską nušluo[ja] LTR(Pp). Geresnė duonelė sava, kad ir juoda, negu pyragas ant svetimos lentynos KrvP(Skr).
◊ dantìs padė́ti ant lentýnos badauti: Nors ant lentynos dantis padėk Vrnv. Galėtum dantis ant lentynos padėti KrvP(Al).
kaip lentýną palaižýti prastai pavalgyti: Neskaniai pavalgiau, kaip lentyną palaižiau Šts.
kélti vélnius ant lentýnos keikti: Kelk velnius ant lentýnos, kiek tu nori, apsibuvėlių tuo nepabaidysi Tl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • lentyna — lentýna dkt. Knỹgų, i̇̀ndų, parduotùvės lentýna …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šaukštdėtė — sf. (1) DŽ, NdŽ, Ar, Pš, šaukštdė̃tė (2) Vdk, Kltn lentyna šaukštams, indams ir kt. laikyti: Šaukštdėtė, šaukštinė – lentyna kasdien vartojamiems stalo indams sudėti, lietuvių valstiečių vartota XIX a. ir XX a. pradžioje MLTEIII372. Išplauk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidykinti — atidỹkinti vksm. Atidýkino lentýną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gremėzdiškai — gremė̃zdiškai prv. Gremė̃zdiškai sukaltà lentýna …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išrioglinti — išriõglinti vksm. Išriõglinkim tą lentỹną iš kam̃bario į sandėliùką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nustatinėti — vksm. Lentýna nustatinėta visokiáusiais suvenỹrais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nusvirinti — nusvi̇̀rinti vksm. Màno enciklopèdijos tuõj visái lentýną nusvi̇̀rins …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perdėti — pérdėti vksm. Pérdėk knygàs nuo stãlo į lentýną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prikalti — prikálti vksm. Prikálti atmini̇̀mo leñtą, i̇̀škabą, lentýną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sudėti — vksm. Sudėti knygàs į lentýną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”